Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Hartveilig Appelscha

30 november werd er weer een avond voor burgerhulpverleners gehouden in de Hoolten Klinte. Het was een informatieve avond met uitleg over de werking van het hart, over de alarmering van de burgerhulpverleners en over het werk op een ambulance.
In Appelscha kunnen we nog meer hulpverleners gebruiken, zie onder kopje HARTVEILIG voor meer informatie over opleiding en aanmelding.