Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Cursus reanimatie/AED

Opleiding reanimatie/aed op 16 februari 2023 in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha. Aanvang 19.30 uur, einde 22.00 uur. Kosten € 20,- per deelnemer, inclusief boekje, certificaat, koffie/thee.
Aanmelden via: