Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl

Jaarlijks is er 200.000 euro beschikbaar voor ideeën vanuit de gemeenschap, waarvan 30.000 uitvoeringskosten. Zowel kleine als grote initiatieven vanuit de bevolking zijn welkom. Wel moeten ze door een vereniging of stichting of iets dergelijks worden aangevraagd.

Als pilot willen ze bovendien het eerste jaar 50.000 euro inzetten voor de 4 regio's, waarvan 8000 euro uitvoeringskosten.

Het komt er op neer dat er 10.500 beschikbaar is voor een project dat Appelscha, Appelscha-Boven, Ravenswoud en Fochteloo betreft. Dus iets waar alle 4 dorpen iets aan hebben.

Als er mensen zijn die hiervoor ideeën hebben dan horen we dat graag.