Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Plaatselijk Belang krijgt geld van Stichting Appel

De Stichting Appel bestaat niet meer. Dit was een stichting van ondernemers voor het organiseren van beurzen. Aangezien dit niet meer gebeurt, is de stichting opgeheven. Het geld uit de kas dat overbleef is beschikbaar gesteld aan Plaatselijk Belang.

Plaatselijk Belang heeft het geld onder andere besteed aan het weer in orde brengen van de duofiets van Riemsoord. Het overige geld is bedoeld voor de burgerhulpverlening en de AED's in Appelscha.