Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Nieuwsbrief oktober 2019

Tijd voor de najaarsvergadering

Nog een kleine twee maanden en we staan aan de vooravond van Kerst en Nieuwjaar. Tijd vliegt. Het bestuur van Plaatselijk Belang hoopt dat u met plezier gaat terugkijken op 2019. Al zijn er ongetwijfeld mensen die minder prettige tijden hebben beleefd. Maar ja, het leven gaf bij de geboorte geen garantie op geluk. We moeten doen met wat we krijgen.

Dat geldt vaak ook voor PB met onze relaties. Soms krijgen we wat we willen, soms ook niet. Toch is de indruk dat beetje bij beetje onze positie beter wordt, al moeten we er nog steeds veel aan doen.

Dit jaar stonden twee interessante zaken aan de orde. De oprichting van de Coöperatie Appelscha 3.0 , en de activiteiten van het Sociaal Domein. Om met de laatste te beginnen, de eerste opkomst was overweldigend groot. Zeker in relatie tot alle andere dorpen. Ook het vervolg trok voldoende aandacht. Inmiddels zijn drie initiatieven van de grond en in ontwikkeling. Dat zijn de kookclub, onderzoek naar een dorpshuis en de jeugd die drie banken met een wifi aansluiting wil aanschaffen en plaatsen bij speeltuintjes. En de coöperatie zag het levenslicht. Wat de resultaten daarvan zijn, dat is nog in de nevelen van de toekomst gehuld. Maar PB volgt de ontwikkelingen met belangstelling.

Verder kijken we uit naar 2020 met de 75-jarige festiviteiten rond de bevrijding op 13 april en 5 mei, en op 4 mei de herdenking van de gevallenen. Vrijheid (soms broos) kan niet vaak genoeg worden gevierd. Een werkgroep houdt zich bezig met het programma.

Er is schot gekomen in de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum. Dat krijgt een beter aanzien met de Poiesz die er zich gaat vestigen. Hieraan heeft PB in de persoon van Gjalt de Haan flink meegewerkt. Over hem gesproken: hij heeft als voorzitter afscheid genomen van PB. Al gaan we deze markante man niet echt missen; hij blijft in het bestuur. Met de verplaatsing van de Poiesz verdwijnt helaas het Chinees restaurant.

Initiatieven worden in ons prachtige dorp (gelukkig) ook genomen. De heer Hoeksma heeft plannen om een (fiets-wandel)route uit te stippelen langs bijzondere plekken waaronder gebouwen. Daar komen paaltjes te staan met een Q-code opdat men te weten kan komen wat er te zien is. Een aanwinst voor bewoners en toeristen. Er is een werkgroep (in samenwerking met Plaatselijk Belang Ravenswoud, Appelscha Boven en Dorpsbelang Fochteloo) bezig om dit financieel voor elkaar te krijgen.

Een ander initiatief was het Hongerproces, drie uitverkochte avonden, en alle spelers uit ons dorp. Dat vraagt om een volgende toneelvoorstelling. Wellicht is een traditie geboren. Ook de Vrijstaat kende een fantastische uitvoering. (Met erg tevreden horeca-uitbaters; een keer volle bak.) Voorwaar licht aan het eind van de tunnel, zou je denken, als het gaat om Appelscha landelijk op de kaart te zetten. Kunnen we misschien in de toekomst zeggen: het begon in 2019.

Alvast fijne feestdagen toegewenst en een goed begin van 2020.