Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Dorpskeuken

28 december was de aftrap van een gezamenlijke maaltijd in de Appelhof bij Riemsoord, georganiseerd door de dorpskeuken. Dit initiatief is voortgekomen uit de dorpsgesprekken en wordt georganiseerd in samenwerking met Plaatselijk Belang, de opbouwwerker van Scala en de gemeente.

Het was succesvol met 27 personen van jong tot oud en voortzetting is zeker gewenst. Er ontstonden leuke contacten en er wordt uitgekeken naar een volgende keer. Het is een mooie aanvulling op de aanschuifmaaltijd die elke 1e vrijdag van de maand wordt georganiseerd in de Schutse. Het verrijkt de mogelijkheden tot ongedwongen contacten tussen alle bewoners van Appelscha.