Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Brief glasvezel niet van Plaatselijk Belang!

Onlangs heeft u een brief ontvangen met het onderwerp: Glasvezel voor de hele mienskip: het is aan u!

Deze zou gestuurd zijn namens dorpsbelang Appelscha. Deze brief komt niet van ons!!

Het team DFMopglas heeft oneigenlijk gebruik gemaakt van ons logo en een foutieve naam onder de brief gezet. Wij zijn namelijk Plaatselijk Belang Appelscha en geen dorpsbelang.

Wij zijn niet tegen glasvezel, maar vinden het in dit geval een individuele keuze van de inwoner zelf.