Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

DFMopGlas maakt excuus voor brief

Geachte leden Plaatselijk Belang Appelscha,

Bij u is een brief bezorgd over aanmelding voor glasvezel bij DFMopGlas. Deze brief lijkt afkomstig van het bestuur van Plaatselijk Belang.  Deze brief is echter afkomstig van DFMopGlas.

Het betreft een concept brief waarover nog contact opgenomen had moeten plaatsvinden met de vraag of Plaatselijk Belang ook het belang van glasvezel inziet voor Appelscha en dat via deze brief onder de aandacht zou brengen bij haar leden. Dat overleg heeft echter niet plaatsgevonden.  Als gevolg van een miscommunicatie bij DFMopGlas is deze brief tegelijk met de brieven van de andere dorpen van Ooststellingwerf waarvoor wel toestemming was, opgemaakt en gedrukt. Daardoor is de brief zonder toestemming verzonden. Dat had niet mogen gebeuren en DFMopGlas heeft daarvoor inmiddels aan het bestuur haar verontschuldiging aangeboden.  

Inmiddels is het overleg tussen DFMopGlas en het bestuur gaande. DFMopGlas is een burgerinitiatief en we zullen gezamenlijk nagaan op welke wijze er in Appelscha vervolg zal worden gegeven aan de communicatie over de lopende campagne voor glasvezel en of Plaatselijk Belang daarin een rol zou willen nemen.