Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Informatie DFMopGlas

Na goed overleg tussen DFMopGlas en Plaatselijk Belang willen wij u de informatie over DFMopGlas niet onthouden.

Gezien de kosten en de achtergrond vinden wij het een goed initiatief.

Achtergrond DFMopGlas
Coöperatie DFMopGlas komt voort uit een burgerinitiatief in gemeente De Fryske Marren. Vanuit de
dorpsbelangen is een werkgroep ontstaan om te komen tot een oplossing van de achterblijvende
internetkwaliteit in buitengebied en kleine dorpen.
Visie van de coöperatie is dat alle burgers en bedrijven van Friesland over een toekomstbestendige
internetaansluiting moeten kunnen beschikken. Internet is de drager van alle vormen van communicatie,
inclusief tv en (video-) bellen. Glasvezel is daarvoor de beste oplossing en inmiddels landelijk de norm.
Friesland moet daarin niet achterblijven, dat is helaas wel zo.


Waarom is glasvezel de beste oplossing?
Met een glasvezel in uw woning bent u klaar voor de toekomst van het internet en heeft u alle
keuzevrijheid doordat u gebruik kunt maken van het open netwerk van DFM op Glas.
Glasvezel is:
• Razendsnel
• Stabiel
• Snelheidsgarantie
• Uploadsnelheid = downloadsnelheid
• Goedkoop: meer Mb’s voor je geld
• Vrijwel onbeperkte capaciteit: toekomstvast
• Energiearm


Waarom overstappen van coax/kabel naar glasvezel?
Groot deel van uw huidige netwerk is koper. Gebruik van koper kent beperkingen:
• Beperkte capaciteit, niet toekomstvast
• Capaciteit niet gegarandeerd (gedeelde capaciteit)
• Uploadsnelheid is lager van downloadsnelheid
• Ziggo Giganet: 20% van upload
• KPN xDSL: 10% van upload
• Storingsgevoelig(er)
Kijken in de toekomst is lastig maar de volgende standpunten nemen de huidige aanbieders:
• DELTA Fiber heeft coax-netwerk in Zeeland al geüpgraded naar 1 Gigabit, maar gaat nu glasvezel
uitrollen omdat er gezien wordt dat op korte termijn coax niet meer zal voldoen.
• Ook KPN ziet eindigheid van koper (xDSL), zie haar glasvezelinitiatieven in grote steden en
nieuwbouw
• Ziggo biedt zakelijke klanten een glasvezelverbinding voor meer snelheid, betrouwbaarheid etc.
Lokaal zijn Kabelnoord en SKV (Stichting Kabel Veendam) ook hun coax actief aan het vervangen voor
glasvezel.
Coax (Ziggo) en koper (KPN) zijn technisch aan het eind van de capaciteit, zeker nu we massaal niet meer
alleen downloaden, maar ook uploaden. We digitaliseren in enorm tempo met thuiswerken, langer
thuisblijven met behulp van digitale ondersteuning voor thuiszorg, onderwijs etc.


Welke toepassingen gaat u gebruiken?
Mocht u op dit moment nog niet zo heel veel gebruik maken van het internet dan is de kans groot dat dit
de komende jaren zal gaan veranderen.
Zorg op afstand: we worden met zijn allen steeds ouder (vergrijzing) en we moeten langer thuis blijven
wonen. Dit naast het feit dat er steeds minder mensen in de zorg gaan werken maakt dat het gaat
wringen. Een oplossing is zorg op afstand. Vanuit huis heeft u contact met de dokter of iemand van de
thuiszorgorganisatie en op deze manier wordt de zorg bij u verleend.
Thuis onderwijs: In deze corona-tijd hebben kinderen wekenlang thuis onderwijs gehad en dit is mogelijk
als er een goede internetverbinding is. Maar hoe meer kinderen thuis online huiswerk moeten maken hoe
meer gebruik er van het internet wordt gemaakt.
Thuis werken: We werken steeds meer thuis en dat kan door toepassingen als werken in de cloud maar
ook hier geldt dat een snelle internetverbinding van groot belang is.
Overheid: De belastingaangifte, een nieuw rijbewijs aanvragen zijn nu al zaken die we vooral online doen
en dit zal alleen maar meer gebeuren.
Banken: in steeds meer kernen verdwijnen de banken en zullen we steeds meer gaan internetbankieren.
TV kijken: traditioneel tv kijken verschuift nu steeds meer naar online tv kijken met daarbij gebruik van
Netflix, video on demant, terugkijken enzovoort. Op dit moment maakt tv kijken al veel gebruik van de
internetcapaciteit op de kabel en dit zal ook in de toekomst alleen maar meer worden.


Is glasvezel duurder dan uw huidige abonnement?
Naast het abonnement van uw keuze betaalt u eenmalig het lidmaatschap van de coöperatie á € 250,-. U
sluit daarnaast een abonnement af te sluiten bij één van de dienstaanbieders: Caiway, DELTA, Helden van
Nu of Online.nl. Hieronder hebben we een prijsvergelijk opgenomen waarin u kunt zien dat glasvezel
absoluut niet duurder is. U krijgt zelfs een hogere snelheid voor minder geld.
Een abonnement is voor DFMopGlas noodzakelijk om glasvezel aan te kunnen leggen. De € 250,- euro is
maar een kleine bijdrage in de werkelijke kosten.
Huurders van Woon Friesland of Actium kunnen wel meedoen door een abonnement af te sluiten, maar
ontvangen geen factuur voor de €250,- Zij hebben daarover bericht gekregen.


Waarom die 35%?
De aanleg van een glasvezelnetwerk is kostbaar, omdat er naar alle adressen een geul moet worden
gegraven. Om dat glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen is het nodig dat 35% van de bewoners van de
dorpen voor 6 mei meedoet. Die 35% maken mogelijk dat voor 100% van de adressen in de toekomst nog
de keuze gemaakt kan worden wanneer ze toch nog glasvezel zouden willen hebben. Het netwerk wordt
dan zo gebouwd dat later aansluiten nog mogelijk is. Komt die 35% er niet, dan is het maar de vraag of
glasvezel er ooit komt.


Appelscha doet toch ook mee?!
Wat in De Fryske Marren, Sudwest Fryslan en aan de andere kant in Drenthe kan, moet toch in
Ooststellingwerf ook kunnen? Draagvlak in de kleine kernen is er, maar we willen ook de burgers en
bedrijven van Appelscha dit aanbod doen. Met elkaar voor elkaar.
Daarvoor hebben we steun nodig van lokale belangenverenigingen en haar leden die ook inzien dat
glasvezel bijdraagt aan de leefbaarheid van de bewoners en de bedrijven.
Aanmelden kan door een abonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders en meer informatie
is te vinden op de volgende website: https://glasvezelvoorfryslan.nl/ooststellingwerf/