Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Innen contributie 2021

Binnenkort wordt de contributie voor 2021 geïnd.

In de maanden maart en april zal de contributie voor het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Appelscha via automatisch incasso worden geïncasseerd.

Wilt u aan ons doorgeven als uw rekeningnummer veranderd is.

Hartelijk dank dat u lid bij ons bent!