Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Ontwerp omgevingsvisie

Het doet mij veel genoegen om u te melden dat de ontwerp Omgevingsvisie vanaf heden te zien is op www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.

De ontwerp Omgevingsvisie is door het College van Burgemeester & Wethouders vrijgegeven om ter inzage gelegd te worden. Dit zal na de vakantieperiode (voor een periode van zes weken vanaf 23 augustus t/m 1 oktober) gebeuren. De eventuele zienswijzen worden behandeld en eventueel verwerkt in de Omgevingsvisie. In september zal een thema avond gehouden worden met de raad, waarin wij het proces en de inhoud zullen toelichten. De Omgevingsvisie zal uiteindelijk in november in de raad behandeld worden ter vaststelling.