Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Gevraagd huisbezoekers voor 75-plussers.

Op dit moment worden alle inwoners van Ooststellingwerf in het jaar dat zij 75 worden namens de gemeente bezocht door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Tijdens deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee te denken en na te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzieningen waar betrokkenen gebruik van kunnen maken, maar ook over bijvoorbeeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen hebben om die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam.

Het bezoeken van de 75-plussers gebeurd op dit moment door 4 vrijwilligers. Door Corona hebben de huisbezoeken geruime tijd niet plaats gevonden, waardoor een achterstand is ontstaan en een forse inhaalslag gemaakt moet worden. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze huisbezoeken namens de gemeente willen doen. Tegelijkertijd weten we dat op diverse plekken in onze gemeente ook van vanuit Plaatselijk Belang en/of daaraan gelieerde stichtingen ook allerlei activiteiten richting ouderen plaats vinden. Wij willen de samenhang met de 75-plus huisbezoeken verbeteren. Zodat bijvoorbeeld vaker ouderen door iemand uit de eigen kern bezocht worden (terwijl er ook ouderen zullen zijn die het juist erg op prijs stellen dat de huisbezoeker uit een ander dorp in de gemeente komt).

Daarom aan u de vraag:

Zou u de rol van vrijwillige huisbezoeker van 75-plussers willen en kunnen vervullen?

Deze vraag komt van Ruud Dirkse. Sinds mei is hij projectleider ‘Gezond en Gelukkig ouder worden’ binnen de gemeente Ooststellingwerf. Vanuit die rol is hij ook betrokken bij de 75-plus huisbezoeken in onze gemeente.

Zij bereiden op dit moment een training voor, voor nieuwe huisbezoekvrijwilligers. Ook de huidige 4 huisbezoekvrijwilligers doen daaraan mee. In het kader van de voorbereidingen op deze training horen wij graag uiterlijk 25 oktober via Plaatselijk Belang Appelscha of er nieuwe ‘75-plus huisbezoekvrijwilligers’ beschikbaar komen.

Heeft u interesse dan kunt u uw naam en gegevens mailen naar dan geven wij zit door aan dhr. Dirkse.