Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

De Den Appelscha officieel open op 1 juli

Inmiddels is de Dorpskamer De Den al in gebruik. Zo wordt er vergaderd, bingo gehouden, gym, handwerken, bridge georganiseerd. Is er op woensdag en donderdag open inloop. Verder is de ruimte aangekleed met meubilair, een stamtafel, schilderijen (van Nora de Klein uit Appelscha) en een keuken. Verder zijn er nu ongeveer zeven vrijwilligers actief onder wie twee statushouders/nieuwe Nederlanders.

Het wachten nu is op toestemming om een nieuwe ingang te mogen maken, opdat er een goede, zichtbare entree komt. Het bestuur hoopt voor de officiële opening de deur gereed te hebben.

Vooralsnog zijn de reacties van bezoekers erg positief. Ook worden de inloopdagen redelijk bezocht. De verwachting is dat steeds meer mensen uit Appelscha de weg naar De Den vinden. Ook de kookclub wil graag aan de slag om van tijd tot tijd een maaltijd te organiseren. Aandachtspunt zijn de vrijwilligers. Pas als die groep op sterkte is, kunnen meer activiteiten worden georganiseerd. Zo is het bestuur is van plan om tijdens de Olympische Winterspelen de Dorpskamer open te doen (mits de lock down het toelaat) opdat men gezamenlijk de wedstrijden kan bekijken op de grote TV. Als dit een succes wordt, kan dat vaker worden georganiseerd tijdens grote sportwedstrijden. Informatie: www.dorpskamer-appelscha.nl