Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Incasso contributie

Beste leden, de incasso voor de contributie vindt plaats in mei en juni.

Als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven?

Dit kan via het