Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Veel huishoudens voelen dit in de
portemonnee, sommigen komen nu al in financiële problemen. Zeker huishoudens met een
laag inkomen behoren tot de risicogroep. Het Rijk heeft daarom eerder aangekondigd te komen
met een tegemoetkoming in de vorm van een energietoeslag. De uitvoering van deze regeling
komt terecht bij gemeenten. Omdat de nood in sommige gevallen nu al hoog is heeft het
college van de gemeente Ooststellingwerf besloten alvast te starten met de uitvoering.
Hiermee sorteert het college voor op een wetswijziging die nog komt.

De gemeente kiest ervoor de regeling zo ruimhartig mogelijk op te zetten en hiermee landelijke
richtlijnen te volgen. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot 120% van het
bestaansminimum een toeslag van €800,- kunnen ontvangen.


Uitvoering

De gemeente gaat in de tweede helft van april de uitbetalingen doen aan de huishoudens die bij haar
bekend zijn. Dit zijn de huishoudens waarvan de gemeente weet dat ze een inkomen tot maximaal
120% van het bestaansminimum hebben en waarvan de benodigde gegevens bekend zijn. Het gaat
hier bijvoorbeeld om huishoudens die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, maar
ook om huishoudens die recht hebben op een andere uitkering van de gemeente. Of huishoudens die
bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind ontvangen. Deze
huishoudens ontvangen automatisch de energietoeslag op hun rekening, zij hoeven hier niets voor te
doen.

Aanvragen
De huishoudens die in april geen uitbetaling hebben gehad, maar wel tot de doelgroep behoren,
kunnen per 1 mei zelf een aanvraag energietoeslag indienen. Meer informatie en het
aanvraagformulier hiervoor komt op de website van de gemeente te staan.