Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Het Fonds 2022 eind juni van start

Het Fonds krijgt ook dit jaar een vervolg. Er is in totaal 145.000 subsidie beschikbaar
gesteld,- waarvan €50.000,- voor kleine initiatieven en €95.000,- voor grote initiatieven.

Van 27 juni tot en met 22 juli 2022 kunnen initiatiefnemers een idee indienen. Omdat
het beschikbare bedrag in 2021 niet volledig is gebruikt, kan in 2022 nog een ronde
van het Fonds worden georganiseerd. De gemeenteraad besluit later dit jaar over een
mogelijk vervolg van Het Fonds na 2022.

Wethouder Esther Verhagen: We zijn blij dat we nog een ronde kunnen organiseren. De
afgelopen jaren zijn al mooie projecten gestart. Zo zijn er initiatieven die zich inzetten voor
ontmoeting, verbinding en sociaal contact. Maar ook initiatieven met als drijfveer om mensen
binnen en buiten de gemeente kennis te laten maken met de geschiedenis van
Ooststellingwerf. Allemaal mooie manieren om mensen samen te brengen.’

Op basis van vastgestelde criteria geeft de adviescommissie, net als voorgaande jaren,
punten aan de ingediende ideeën van initiatiefnemers. Op basis van de ranking van de
adviescommissie besluit het college van B&W vervolgens welke projecten subsidie krijgen.

Procedure

Van 27 juni tot en met 22 juli 2022 kunnen initiatiefnemers een aanvraag indienen. Dat duurt
nog even, maar zo heeft iedereen alvast de tijd na te denken over mogelijke ideeën. Op
basis van de evaluatie is besloten de indieningsperiode, anders dan voorgaande jaren, voor
de zomervakantie te plannen. We hopen hiermee de timing voor initiatiefnemers te
verbeteren. Op 30 mei en 4 en 5 juli worden inloopmomenten gepland. In het proces wordt
waar nodig rekening gehouden met eventuele coronamaatregelen.

Meer informatie is te vinden op
www.ooststellingwerf.nl/fonds.