Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

VPTZ zoekt vrijwilligers

Wij zoeken extra handen!!!!
VPTZ Zuidoost Friesland is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen die terminaal ziek zijn en hun naasten. Daar waar gewenst bieden onze 90 gemotiveerde en kundige vrijwilligers in de thuissituatie aanvullende mantelzorg. Wanneer de verzorging thuis niet (meer) mogelijk is en het ziekenhuis niet meer zinvol, biedt hospice Smelnehaven een goed alternatief.

Lees meer...

Verslag najaarsvergadering

Op 20 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering gehouden in Hotel aan de Vaart.

Het was een goed bezochte avond met een hapje en een drankje. De spreker wist de zaal zowel voor als na de pauze op fijne wijze te boeien.

De voorzitter dhr. G. de Haan begon met een welkomswoord en vertelde waar Plaatselijk Belang momenteel allemaal mee bezig is.

Hierna was het de beurt aan de spreker van de avond dhr. N. de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.

Lees meer...

Het beste idee van Appelscha

Van het Gebiedsteam Ooststellingwerf en Gemeente Ooststellingwerf kregen we een uitnodiging om 3 november te brainstormen welke manieren er zijn om mensen beter met elkaar in contact te brengen en dan met name de eenzame mensen te bereiken. Er waren mensen uitgenodigd van diverse organisaties en ook een aantal inwoners van Appelscha, die gemixt in teams werden gezet om tot een idee te komen. Het was een lange dag van 9 tot 21 uur en aan het begin van de avond moesten de teams hun idee presenteren. De 2 teams met het beste idee kregen een startkapitaal om hun plannen te verwezenlijken.

Lees meer...