Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Hartveilig

Geldigheid certificaat

Beste Burgerhulpverleners,

Het blijkt dat een groot aantal burgerhulpverleners in Nederland en ook in Appelscha geen geldig certificaat heeft geregistreerd in de database van HartslagNU.

Onze werkgroep weet niet wie van jullie wel en wie niet een geldig certificaat hebben geregistreerd.
Daarom zenden wij jullie deze informatie.
Waarom er geen geldig certificaat is geregistreerd kan meerdere oorzaken hebben:
• U heeft wel een herhaling gevolgd, maar u heeft niet zelf de geldigheidsdatum in de database van HartslagNu bijgewerkt.
• De afgelopen jaren heeft u geen herhaling gevolgd en daardoor is de geldigheidsdatum in HartslagNu verlopen.
• U heeft besloten te stoppen als burgerhulpverlener, hetgeen wij heel jammer zouden vinden, maar u heeft de registratie in HartslagNu niet verwijderd.

In 2020 en 2021 konden er weinig tot geen herhalingen reanimatie/AED worden gevolgd in verband met corona; in 2022 zijn er weer volop herhalingen gegeven door de verschillende opleiders.

Aanvankelijk moesten de certificaten op 1 juli 2022 weer allemaal geldig zijn, maar door inbreng van partners van HartslagNu ( o.a. st. Hartveilig Ooststellingwerf) is deze datum verschoven naar 1 januari 2023.
Helaas moeten we, nu het bijna 1 januari is, concluderen dat er binnen ons dorp nog circa 50 burgerhulpverleners zijn, die geen geldig certificaat hebben geregistreerd.
Per 1 januari as zullen die niet direct uit de database worden verwijderd, maar we moeten met elkaar wel snel aan het werk om dat te voorkomen. De werkgroep zou het heel jammer vinden als er binnen Appelscha/ Appelscha-Boven en Ravenswoud een groot aantal burgerhulpverleners uit de database verwijderd worden.

We doen een beroep op jullie om te kijken of de registratie juist is en indien dat niet het geval, of de registratie bij te werken of zo spoedig mogelijk een herhaling te volgen.
U kunt ons laten weten of er nog een herhaling moet worden gevolgd, wellicht kunnen we dan in overleg tot een oplossing komen. Er mag bij iedere NRR-gecertificeerde opleider een herhaling worden gevolgd. Ook in Appelscha zullen die, indien nodig, in januari aanstaande weer worden gegeven.

Graag ontvangen wij van u een antwoord. U kunt dit mailen aan:

Dan nog het volgende.
HartslagNu heeft een nieuwe app: Mijn HartslagNu. Indien u deze nog niet op uw telefoon hebt gedownload, verzoeken wij jullie dit alsnog te doen. Alarmeringen gaan steeds meer via deze app.
Eerst de oude app verwijderen en dan de nieuwe app uit de Playstore of Apple-store downloaden.

Namens de Werkgroep,
Bart Nijholt

 

Informatie burgerhulpverleners in Appelscha en Appelscha-Boven

Beste reanimatie Burgerhulpverleners en toekomstige Burgerhulpverleners,

Met deze brief wil de werkgroep Hartveilig Appelscha jullie de nodige informatie geven over een aantal zaken betreffende de reanimatie en het gebruik van AED’s.

De 5 leden tellende werkgroep treedt faciliterend op voor de Plaatselijk Belang besturen van Appelscha en Appelscha Boven, en de Ondernemersvereniging Appelscha. Afgevaardigden van onze werkgroep zijn tevens actief in de gemeentelijk overkoepelende stichting Hartveilig Ooststellingwerf.

Lees meer...