Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Cursus reanimatie/AED

Opleiding reanimatie/aed op 16 februari 2023 in de Hoolten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha. Aanvang 19.30 uur, einde 22.00 uur. Kosten € 20,- per deelnemer, inclusief boekje, certificaat, koffie/thee.
Aanmelden via:

Burgerhulpverlener

Is uw certificaat nog geldig ?  Heeft u de nieuwe app al geinstalleerd?

Voor meer informatie zie onder kopje hartveilig.

 

hoek Wester Es - Boerestreek

Op initiatief van Plaatselijk Belang Appelscha heeft de Gemeente het hoekje van de Boerestreek-Wester Es opgeruimd en nieuwe beplanting aangebracht. 

 

NAJAARSVERGADERING 2022

Herman Hoekstra bezocht onze najaarsvergadering. Het volgende zegt hij hierover: 

Het is een boeiende najaarsbijeenkomst geweest. We kregen informatie over de Bloeizone, een project om voor de komende jaren aandacht geven aan positief gezond worden en blijven. Zie de info bij het Plaatselijk Belang. Andre Ponger,opbouwwerker, hield een enthousiast betoog.

Lees meer...

DORPSKAMER KOMT OP STOOM

Op 1 juli opende dorpskamer, De Den, officieel zijn deuren met een open dag. Wethouder Esther Verhagen deed de opening. In de dorpskamer worden tal van activiteiten georganiseerd, bingo, kaarten, schaken, breien, boerenbridge, gym, kerkdiensten, open inloop, Breek de Week, knutselmiddag voor kinderen, lezingen en dergelijke.

Lees meer...

Activiteitenagenda van Ooststellingwerf

Ooststellingwerf heeft een online activiteitenagenda. Op www.uutgaon.nl staan en komen alle activiteiten in Ooststellingwerf. Een aantal inwoners (de zogenaamde kalendergroep) heeft, samen met de gemeente, aan de website gewerkt. Je kan per thema, activiteit, doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in Makkinga, het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling in Haulerwijk of de soosmiddag voor jongeren in Oosterwolde.

Lees meer...

Bloeizone in Appelscha

Een Bloeizone is een gebied waar mensen lang leven in goede gezondheid. Ze leven een eenvoudig leven met goede sociale contacten, veel bewegen (niet per se sporten), een doel, vaak gezamenlijk eten met een glas wijn, gezond eten met veel bonen, weinig vlees en veel groenten. En ook leven in een biodiverse omgeving.

Lees meer...