Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Nieuwsbrief

Een jaar vliegt voorbij!
Ik weet niet hoe het met u is, maar bij het ouder worden lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Voor je het weet, is er een jaar voorbij gevlogen. En moet je je best doen om je te herinneren wat er allemaal is gebeurd. Gelukkig is er een jaarverslag. Als ik dat lees, denk ik steeds: o ja. Maar naast wat PB doet, gebeuren er in Appelscha veel meer positieve dingen. Zo hebben we - Plaatselijk Belang, SPA05, de ondernemers – bloemenpiramides geplaatst, banieren aan lantaarnpalen aan de Van Emstweg, en bloembakken aan de Vaart. Dat gebeurt ook dit jaar weer. Er is een Winterfair (vroeger de kerstmarkt) gehouden in een feeërieke sfeer. Met lichtjes op de Boerestreek. En er is een aantal nieuwe markten georganiseerd door SA3. Verder is er afgesproken dat alle communicatie met de gemeente loopt via SPA05 (Stichting Promotie Appelscha). Zo kunnen er geen misverstanden meer ontstaan, en is het voor de gemeente helder met 1 loket.

De Bloeizone heeft vorig jaar met succes twee fittesten georganiseerd. En de dorpskamer De Den, is succesvol begonnen. Naast activiteiten zoals bingo, handwerken, schaken voor jong (nu al 14 deelnemers) en oud, boerenbridge, open inloop, kinderknutselmiddag en repair cafe voor kleding is er de Breek de Week. Een lunch voor 3 euro op woensdagmiddag. Vrijwilligers koken verse soep, en er zijn diverse broodjes. Een succes met soms 26 gasten. Kom ook eens: opgeven via de website www.dorpskamer-appelscha.nl En wat ook tot stand kwam was de historische route van Ravenswoud, Appelscha, Appelscha Boven en Fochteloo (RAAF), een parel van 65 kilometer in onze kleine regio. Verder een enorme aanwinst is het Kunstcafe waar zondags life muziek is. En niet te vergeten Family, een horecagelegenheid die een nieuwe dimensie aan de Boerstreek heeft gegeven.

Kritiek
Plaatselijk Belang werd geconfronteerd met de mededeling van de burgemeester dat er 40 tot 60 minderjarige asielzoekers in Hotel aan de Vaart zouden worden gehuisvest. Toen een paar dagen later de inwoners werden geïnformeerd, sloeg de vlam in de pan. En werd PB een speler. De kritiek was dat PB geen partij koos, en daardoor niet opkwam voor de belangen van de inwoners. Dat was uiteraard onterecht. Immers, als een deel van de inwoners ergens tegen is en een ander deel voor, welke kant moet PB dan kiezen. Weldenkende mensen zullen begrijpen dat Plaatselijk Belang neutraal moet blijven, en geen partij kan kiezen. Dat heeft het bestuur ook niet gedaan. Bezorgd was hij wel, en dat heeft het bestuur ook kenbaar gemaakt. Er is de burgemeester verteld dat er een afspraak was dat er nooit meer asielzoekers zouden komen in Appelscha. Maar ook B&W werd voor een voldongen feit geplaatst, omdat het een particulier initiatief was van de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Toen uiteindelijk de plannen niet doorgingen, daalde de rust weer. Maar leuk was anders.

Helaas heeft Amarins de Jong haar taken als secretaris neergelegd wegens andere verplichtingen. Ze moest keuzes maken. En PB moet dat respecteren, wel heeft ze nog zorggedragen voor het jaarverslag. Daarvoor is PB haar uiteraard erkentelijk. Ook Denise Hack kan het werk voor PB niet meer combineren met werk en gezin. Ook die keuze moet het bestuur respecteren. En bestaat het bestuur uit vier leden als u Geert Koops kiest als bestuurslid. Wel een goede verhouding man vrouw, maar in totaal te weinig. En dus een punt van zorg. Help!

Enfin, we gaan door met ons werk. In samenwerking met veel andere verenigingen, stichtingen en ondernemers maken we van Appelscha een bruisend, gezonde woonplaats. Met op termijn vol bloemen, struiken, en fruitbomen opdat we een geurig, kleurig en biodivers dorp krijgen.
Ik zie u graag op 3 april in de dorpskamer De Den. Op uw komst wordt gerekend.

Jan van Gelderen, voorzitter

Voorjaarsledenvergadering

Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot behartiging van plaatselijke belangen in Appelscha
D. Nieuwenhuisstraat 40 - 8426 LE Appelscha
www.plaatselijkbelangappelscha.nl

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha op
Maandag 3 april in de dorpskamer De Den, Riemsoord 140A
Aanvang: 19.30 uur
Nr.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen voorjaarsledenvergadering 2022
6. Jaarverslag 2022
7. Verslag kascommissie
8. Financieel verslag 2022
9. Begroting 2023
10. Benoeming kascommissie
11. Bestuursverkiezing
Verkiesbaar: Geert Koops
12. Rondvraag
Pauze
Onderwerpen:
Woningbouw in Appelscha
Door Lies Siegersma
Bloeizone, op weg naar gezond ouder worden
Door Eveline Flapper
De notulen en het financieel jaarverslag 2022 liggen ter inzage op de voorjaarsledenvergadering.

Contributie

CONTRIBUTIE
In april zal de jaarlijkse contributie, 8 euro, voor Plaatselijk Belang Appelscha weer worden geïncasseerd. Als uw bankrekeningnummer is gewijzigd wilt u dit dan voor 1 april doorgeven aan
VOORJAARSVERGADERING
3 april is de voorjaarsledenvergadering in de Dorpskamer de Den. Is uw adres gewijzigd ? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven zodat de uitnodiging op uw juiste adres kan worden bezorgd. Dit kan per mail naar
Wijzigingen mogen ook gestuurd worden naar Vaart Noordzijde 38, 8426 AR Appelscha.

Burgerhulpverlener

Is uw certificaat nog geldig ?  Heeft u de nieuwe app al geinstalleerd?

Voor meer informatie zie onder kopje hartveilig.

 

hoek Wester Es - Boerestreek

Op initiatief van Plaatselijk Belang Appelscha heeft de Gemeente het hoekje van de Boerestreek-Wester Es opgeruimd en nieuwe beplanting aangebracht. 

 

NAJAARSVERGADERING 2022

Herman Hoekstra bezocht onze najaarsvergadering. Het volgende zegt hij hierover: 

Het is een boeiende najaarsbijeenkomst geweest. We kregen informatie over de Bloeizone, een project om voor de komende jaren aandacht geven aan positief gezond worden en blijven. Zie de info bij het Plaatselijk Belang. Andre Ponger,opbouwwerker, hield een enthousiast betoog.

Lees meer...

DORPSKAMER KOMT OP STOOM

Op 1 juli opende dorpskamer, De Den, officieel zijn deuren met een open dag. Wethouder Esther Verhagen deed de opening. In de dorpskamer worden tal van activiteiten georganiseerd, bingo, kaarten, schaken, breien, boerenbridge, gym, kerkdiensten, open inloop, Breek de Week, knutselmiddag voor kinderen, lezingen en dergelijke.

Lees meer...

Activiteitenagenda van Ooststellingwerf

Ooststellingwerf heeft een online activiteitenagenda. Op www.uutgaon.nl staan en komen alle activiteiten in Ooststellingwerf. Een aantal inwoners (de zogenaamde kalendergroep) heeft, samen met de gemeente, aan de website gewerkt. Je kan per thema, activiteit, doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in Makkinga, het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling in Haulerwijk of de soosmiddag voor jongeren in Oosterwolde.

Lees meer...