Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Wat is het?

Wat is het Dorpenbudget?

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Ooststellingwerf het budget voor welzijnsaangelegenheden toegewezen aan de dorpen. Deze subsidie is bedoeld voor welzijns- en jeugdactiviteiten ten behoeve van de eigen dorpsbewoners.
Commerciële activiteiten of activiteiten die bedoeld zijn om ondernemingen te steunen vallen dus buiten dit budget. Bij het overhevelen van de subsidie naar de dorpen is er voor gekozen om de gehele subsidie toe te kennen aan de plaatselijke belangen. Voor Appelscha betekent dit dat Plaatselijk Belang Appelscha verantwoordelijk is voor het subsidiebudget. Het bestuur van het plaatselijk belang zorgt dan voor de verdeling.
Omdat het bestuur van Plaatselijk Belang Appelscha grote waarde hecht aan het onafhankelijk verdelen van dit budget, worden de aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke commissie die bestaat uit een ondernemer, een willekeurige dorpsgenoot die geen lid is van Plaatselijk Belang en een vertegenwoordiging namens het bestuur.
Het bestuur van Plaatselijk Belang neemt de adviezen van de commissie over, tenzij er een gegronde reden is om de beslissing aan te passen.
Het eindoorddeel over toekenning of afwijzing blijft ten alle tijden behouden aan het bestuur van Plaatselijk Belang Appelscha.

De commissie komt in februari, mei, september en december bij elkaar.