Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Bloeizone in Appelscha

Een Bloeizone is een gebied waar mensen lang leven in goede gezondheid. Ze leven een eenvoudig leven met goede sociale contacten, veel bewegen (niet per se sporten), een doel, vaak gezamenlijk eten met een glas wijn, gezond eten met veel bonen, weinig vlees en veel groenten. En ook leven in een biodiverse omgeving.

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Veel huishoudens voelen dit in de
portemonnee, sommigen komen nu al in financiële problemen. Zeker huishoudens met een
laag inkomen behoren tot de risicogroep. Het Rijk heeft daarom eerder aangekondigd te komen
met een tegemoetkoming in de vorm van een energietoeslag. De uitvoering van deze regeling
komt terecht bij gemeenten. Omdat de nood in sommige gevallen nu al hoog is heeft het
college van de gemeente Ooststellingwerf besloten alvast te starten met de uitvoering.
Hiermee sorteert het college voor op een wetswijziging die nog komt.

Nieuwsbrief voorjaarsledenvergadering

Hoop doet leven!

Nu de corona vrijwel achter ons ligt en we ons gingen opmaken voor een ‘vrije’ lente en zomer, zitten we opeens met de gevolgen van een oorlog. Niet alleen de komst van vluchtelingen is daar een teken van, maar ook de economische gevolgen (prijsstijgingen) zullen ons parten spelen. Los nog van de voedselproblemen en de gas- en olietoevoer. Niemand kan voorspellen wat het op lange termijn teweeg zal brengen. Maar dat het niet veel goeds zal zijn, is wel duidelijk. Deze oorlog raakt ons allemaal.

Toch moeten we wel doorgaan met leven. Dus dat betekent in ons geval de Voorjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang. Normaal een feestje, maar nu een bijeenkomst met een rouwrandje, omdat we in gedachten bij de slachtoffers in Oekraïne zijn en bij de mensen die naar ons dorp komen. Laten we hun verblijf zo aangenaam mogelijk maken.

De Den Appelscha officieel open op 1 juli

Inmiddels is de Dorpskamer De Den al in gebruik. Zo wordt er vergaderd, bingo gehouden, gym, handwerken, bridge georganiseerd. Is er op woensdag en donderdag open inloop. Verder is de ruimte aangekleed met meubilair, een stamtafel, schilderijen (van Nora de Klein uit Appelscha) en een keuken. Verder zijn er nu ongeveer zeven vrijwilligers actief onder wie twee statushouders/nieuwe Nederlanders.

Dagbesteding voor ouderen met dementie in Ooststellingwerf blijft

ZuidOostZorg en de gemeente Ooststellingwerf zijn vorig jaar gestart met dagbesteding voor ouderen met dementie, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. De behoefte aan zo’n soort dagbesteding kwam naar boven tijdens gesprekken met huisartsen, casemanagers dementie en het Gebiedsteam van de gemeente. De dagbesteding is een succes en ook in 2022 kunnen ouderen met dementie zonder indicatie bij de dagbesteding terecht.

College scheldt gemeentelijke schulden kwijt voor slachtoffers toeslagenaffaire

In Nederland zijn veel gezinnen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. Het kabinet werkt al een tijd aan de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. De wet moet ondersteuning en tegemoetkoming bieden aan de gezinnen die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om voor te sorteren op de wet en gemeentelijke schulden van gedupeerden kwijt te schelden.