Plaatselijk belang Appelscha

www.plaatselijkbelangappelscha.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Let op. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief bent u nog niet ingeschreven als lid.

Plaatselijk Belang Appelscha

Secretariaat:

Vaart Noordzijde 101

8426 AW Appelscha

 

Voorzitter: Gjalt de Haan

Secretaris: Amarins de Jong

Penningmeester: Hennie Louwes-Kats

Ledenadministratie: Hennie Louwes-Kats

 

Contact via het contactformulier
 

 

 

Dorpenbudget

De commissie voor het dorpenbudget komt 4 keer per jaar bij elkaar: in februari, mei, september en november.
Voor de exacte data, zie agenda.
Na de bijeenkomst neemt het bestuur het formele besluit. Zo spoedig mogelijk na het besluit van het bestuur ontvangt u de uitslag.