Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

jaarwisseling

Plaatselijk Belang Appelscha wenst alle inwoners van Appelscha fijne Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024

Verslag najaarsvergadering PB 6-11-2023

Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig

Op 6 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha gehouden in de dorpskamer De Den in Appelscha.
Er waren 52 personen aanwezig, een goed bezochte avond, goed verzorgt door de vrijwilligers van De Den.
De voorzitter, de heer J. van Gelderen opende de avond en gaf een korte uiteenzetting van de activiteiten van Plaatselijk Belang. Op dit moment is het met name wachten op antwoorden vanuit de gemeente met betrekking tot de Pannakooi en een Informatiebord bij het winkelcentrum.

Lees meer...

NAJAARSVERGADERING 2023 PB voor leden en niet leden


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering – ook niet-leden zijn welkom - van Plaatselijk Belang Appelscha op

Maandag 6 november 2023 dorpskamer De Den, Riemsoord 140a
Aanvang: 19.30 uur

Nr.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen voorjaarsledenvergadering
5. 200 jaar Appelscha
6. Bloeizone
7. Wat willen inwoners?

We willen graag weten wat u mist in Appelscha. Waaraan extra aandacht moet worden besteed.

 

8. Wat verder ter tafel komt

PAUZE

Na de pauze inleiding door Wiebe Tolman van Landschapsbeheer Friesland:

“Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig?”

9. Rondvraag


10. Sluiting

Lees meer...

Burendag Bruggelaan groot succes

De eerste burendag van de Bruggelaan in Appelscha was zaterdagavond 23 september een groot succes. De bijeenkomst werd georganiseerd door enkele bewoners van de Bruggelaan, die alle mensen in de straat uitgenodigd hadden om onder het genot van een kopje koffie of thee kennis met elkaar te maken of bij te praten. Voor de kinderen was er een springkussen waar zeer enthousiast op gesprongen werd. Het springkussen werd gesponsord door Plaatselijk Belang Appelscha.

Lees meer...

Burgerhulpverlener

Is uw certificaat nog geldig ?  Heeft u de nieuwe app al geinstalleerd?

Voor meer informatie zie onder kopje hartveilig.

 

Activiteitenagenda van Ooststellingwerf

Ooststellingwerf heeft een online activiteitenagenda. Op www.uutgaon.nl staan en komen alle activiteiten in Ooststellingwerf. Een aantal inwoners (de zogenaamde kalendergroep) heeft, samen met de gemeente, aan de website gewerkt. Je kan per thema, activiteit, doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in Makkinga, het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling in Haulerwijk of de soosmiddag voor jongeren in Oosterwolde.

Lees meer...

Bloeizone in Appelscha

Een Bloeizone is een gebied waar mensen lang leven in goede gezondheid. Ze leven een eenvoudig leven met goede sociale contacten, veel bewegen (niet per se sporten), een doel, vaak gezamenlijk eten met een glas wijn, gezond eten met veel bonen, weinig vlees en veel groenten. En ook leven in een biodiverse omgeving.

Lees meer...