Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

De Den Appelscha officieel open in maart

Inmiddels is de Dorpskamer De Den al in gebruik. Zo wordt er vergaderd, bingo gehouden, gym, handwerken, bridge georganiseerd. Is er op woensdag en donderdag open inloop. Verder is de ruimte aangekleed met meubilair, een stamtafel, schilderijen (van Nora de Klein uit Appelscha) en een keuken. Verder zijn er nu ongeveer zeven vrijwilligers actief onder wie twee statushouders/nieuwe Nederlanders.

Dagbesteding voor ouderen met dementie in Ooststellingwerf blijft

ZuidOostZorg en de gemeente Ooststellingwerf zijn vorig jaar gestart met dagbesteding voor ouderen met dementie, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. De behoefte aan zo’n soort dagbesteding kwam naar boven tijdens gesprekken met huisartsen, casemanagers dementie en het Gebiedsteam van de gemeente. De dagbesteding is een succes en ook in 2022 kunnen ouderen met dementie zonder indicatie bij de dagbesteding terecht.

College scheldt gemeentelijke schulden kwijt voor slachtoffers toeslagenaffaire

In Nederland zijn veel gezinnen slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. Het kabinet werkt al een tijd aan de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. De wet moet ondersteuning en tegemoetkoming bieden aan de gezinnen die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om voor te sorteren op de wet en gemeentelijke schulden van gedupeerden kwijt te schelden.

Interview met Gjalt de Haan over vrijwilligers zijn: “Mensen blij maken.”.

“Ik wil graag mensen blij maken”, zegt Gjalt de Haan (80plus) over zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is een bekende verschijning in Appelscha. Want al sinds zijn komst naar ons dorp in 1968 is hij vrijwilliger in vele hoedanigheden. Je ziet hem bij het ophangen van de kerstverlichting boven de Vaart, als collectant, bij het opbouwen van de kerstmarkt (als het doorgaat), als verkeersregelaar, met hand- en spandiensten bij de Historische Vereniging en als begeleider van mensen die naar het ziekenhuis moeten. Hij is buurtbemiddelaar, weliswaar niet in Appelscha. “Het is beter dat niet in je eigen woonplaats te doen. Een zekere anonimiteit is beter voor het boeken van resultaat. Het is overigens wel een boeiend werk. Met veel verschillende mensen, en uiteenlopende problemen. Doel is om mensen weer met elkaar te laten praten. Al lukt dat niet altijd”, aldus Gjalt.

Werving vrijwilligers voor Dag!enDoen! gestart

Stichting Scala gaat in januari beginnen met Dag!enDoen!.

Dag!enDoen! is een digitale agenda voor ouderen, zodat men in een oogopslag kan zien wat er die dag of week te doen is in de regio. Dit gebeurt in de vorm van een zeer gebruiksvriendelijke App, waarbij de deelnemer, naast het uitkiezen van de activiteit, ook kan aangeven of er vervoer nodig is en of een activiteitenmaatje gewenst is. Voor deelnemers die niet over een mobieltje of een computer beschikken, kan een tablet in bruikleen worden gegeven waar de app Dag!enDoen! al op geïnstalleerd is.

Scala ontvangt opnieuw Kwaliteitslabel

Oosterwolde - Stichting Scala is voor de tweede keer gecertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. De audit is gedaan door een gecertificeerde auditor CIIO en deze heeft de rapportage met een positief advies naar Sociaal Werk Nederland aangeboden. In het rapport staat: ,,Stichting Scala is een hechte organisatie met een gedreven management en medewerkers die het cliëntperspectief centraal stellen en adequaat inspringen op nieuwe initiatieven.’’

Uitnodiging webinar landschapsbiografie

Alles over het landschap van de Drents Friese Grensstreek: vroeger, nu en in de toekomst

Woon, werk of kom je graag in de Drents-Friese Grensstreek en ben je geïnteresseerd in de levensloop en de toekomst van het landschap in deze regio? Op donderdag 25 november 2021 organiseert Stuurgroep de Drents Friese Grensstreek een webinar over de Landschapsbiografie.

Gevraagd huisbezoekers voor 75-plussers.

Op dit moment worden alle inwoners van Ooststellingwerf in het jaar dat zij 75 worden namens de gemeente bezocht door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Tijdens deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee te denken en na te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzieningen waar betrokkenen gebruik van kunnen maken, maar ook over bijvoorbeeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen hebben om die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam.