Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Voorjaarsledenvergadering

Voorzitter Jan van Gelderen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er waren 40 leden en 4 bestuursleden aanwezig.
Namens de gemeente Ooststellingwerf waren aanwezig Ria de Groot van OoststellingwerfsBelang en de burgemeester J. Werkman.
Namens Plaatselijk Belang Appelscha-Boven waren vertegenwoordigd mevrouw Eppinga en de heer Schaafsma.
Dit jaar is er geen jaarverslag. Jan van Gelderen memoreert het jaar, o.a. zijn de onderstaande punten aan de orde gekomen.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Fantastisch dorp…
We zijn al weer een paar maanden onderweg in 2024. Een jaar met veel vragen. Komt er een Kabinet of
komen er nieuwe verkiezingen? Wordt het in Amerika Trump of Biden? Wordt het vrede in Gaza? In
Oekraïne? Kortom, onzekerheid troef. Hoe gaat het in Appelscha. Nou, wel goed. Er komen nieuwe
woningen, wat goed is voor onze inwoners. Er zijn initiatieven die van ons dorp een fantastische
woonplaats gaan maken.

Lees meer...

Verslag najaarsvergadering PB 6-11-2023

Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig

Op 6 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha gehouden in de dorpskamer De Den in Appelscha.
Er waren 52 personen aanwezig, een goed bezochte avond, goed verzorgt door de vrijwilligers van De Den.
De voorzitter, de heer J. van Gelderen opende de avond en gaf een korte uiteenzetting van de activiteiten van Plaatselijk Belang. Op dit moment is het met name wachten op antwoorden vanuit de gemeente met betrekking tot de Pannakooi en een Informatiebord bij het winkelcentrum.

Lees meer...

Burgerhulpverlener

Is uw certificaat nog geldig ?  Heeft u de nieuwe app al geinstalleerd?

Voor meer informatie zie onder kopje hartveilig.

 

Activiteitenagenda van Ooststellingwerf

Ooststellingwerf heeft een online activiteitenagenda. Op www.uutgaon.nl staan en komen alle activiteiten in Ooststellingwerf. Een aantal inwoners (de zogenaamde kalendergroep) heeft, samen met de gemeente, aan de website gewerkt. Je kan per thema, activiteit, doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in Makkinga, het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling in Haulerwijk of de soosmiddag voor jongeren in Oosterwolde.

Lees meer...

Bloeizone in Appelscha

Een Bloeizone is een gebied waar mensen lang leven in goede gezondheid. Ze leven een eenvoudig leven met goede sociale contacten, veel bewegen (niet per se sporten), een doel, vaak gezamenlijk eten met een glas wijn, gezond eten met veel bonen, weinig vlees en veel groenten. En ook leven in een biodiverse omgeving.

Lees meer...