Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Zin om te fietsen? Oudere testfietsers gezocht voor Doortraproute Appelscha

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu is er ook een route vanuit Appelscha.

Regeling coronabudget dorpen

Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf stelt een deel van het (landelijke) coronabudget beschikbaar voor dorpen met een recreatieve functie. Met dit geld kunnen de dorpen investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit om meer recreanten en toeristen aan te trekken voor de verschillende horeca- en recreatiegelegenheden. De aanleiding van deze subsidiemogelijkheid is een subsidieaanvraag vanuit Appelscha.

Recreatiedorpen kunnen geld aanvragen om de aantrekkingskracht te vergroten

Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf stelt een deel van het (landelijke) coronabudget beschikbaar voor dorpen met een recreatieve functie. Met dit geld kunnen de dorpen investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit om meer recreanten en toeristen aan te trekken voor de verschillende horeca- en recreatiegelegenheden. De aanleiding van deze subsidiemogelijkheid is een subsidieaanvraag vanuit Appelscha.

Glasvezel informatiepunt

Heeft u nog vragen of wilt u iets weten over de glasvezel dan kunt u nu naar het informatiepunt.

Het Glasvezel informatie punt (GIP) is geopend.  Het zit in het winkelcentrum Appelscha bij de Poiesz en Aldi.

Glasvezelcampagne Appelscha van start!

Fantastisch nieuws voor inwoners in de kern van Appelscha. De glasvezelcampagne van vorig jaar wordt namelijk hervat en de voorwaarden zijn gunstiger geworden! DELTA Fiber Netwerk is nu de partij geworden die voor ogen heeft om het glasvezelnetwerk aan te liggen. Het verschil ten opzichte van vorig jaar is dat de €250,- aansluitkosten zijn komen te vervallen. De aansluiting is nu gratis en je hoeft alleen nog een abonnement af te sluiten. Daarnaast is ook de minimale deelname grens verlaagd naar 25%.

Online budgetcursus

De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? Of hou je aan het einde van de maand steeds net niet genoeg geld over om rond te komen? Misschien is dit een goed moment om stil te staan bij jouw geldzaken. Op 31 maart gaat de online budgetcursus “Weet wat je besteedt” van start. In deze online cursus gaan we stap voor stap onderwerpen bij langs die jou kunnen helpen om meer grip te krijgen op je geld.