Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Planning borstelwagens

Het voorjaar is begonnen. Niet alleen bloemen, planten en bomen komen tot leven, ook het onkruid groeit weer. Om dit te bestrijden worden de gemeentelijke wegen en parkeerterreinen twee keer per jaar geborsteld. Daarnaast worden deze 6 of 7 keer per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 keer per jaar in combinatie met het borstelen, zodat het borstelvuil direct opgeveegd wordt. Wanneer de borstelauto's aan de slag gaan in uw straat is het fijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert. Op die manier kunnen we de hele straat doen.

Verslag voorjaarsledenvergadering

Op 9 april was er weer de jaarlijkse voorjaarsledenvergadering in Bargezellig.

Er was een goede opkomst en er werden in het eerste gedeelte de gebruikelijke zaken besproken, zoals de notulen en het jaarverslag.

Jaarverslag 2017

Algemeen

Ook voor het jaar 2017 heeft het bestuur weer een beschrijving gemaakt van de belangrijkste zaken, waaraan het gewerkt heeft.

Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl

Jaarlijks is er 200.000 euro beschikbaar voor ideeën vanuit de gemeenschap, waarvan 30.000 uitvoeringskosten. Zowel kleine als grote initiatieven vanuit de bevolking zijn welkom. Wel moeten ze door een vereniging of stichting of iets dergelijks worden aangevraagd.

Verslag najaarsvergadering

Op 20 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering gehouden in Hotel aan de Vaart.

Het was een goed bezochte avond met een hapje en een drankje. De spreker wist de zaal zowel voor als na de pauze op fijne wijze te boeien.

De voorzitter dhr. G. de Haan begon met een welkomswoord en vertelde waar Plaatselijk Belang momenteel allemaal mee bezig is.

Hierna was het de beurt aan de spreker van de avond dhr. N. de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.

VPTZ zoekt vrijwilligers

Wij zoeken extra handen!!!!
VPTZ Zuidoost Friesland is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen die terminaal ziek zijn en hun naasten. Daar waar gewenst bieden onze 90 gemotiveerde en kundige vrijwilligers in de thuissituatie aanvullende mantelzorg. Wanneer de verzorging thuis niet (meer) mogelijk is en het ziekenhuis niet meer zinvol, biedt hospice Smelnehaven een goed alternatief.

Het beste idee van Appelscha

Van het Gebiedsteam Ooststellingwerf en Gemeente Ooststellingwerf kregen we een uitnodiging om 3 november te brainstormen welke manieren er zijn om mensen beter met elkaar in contact te brengen en dan met name de eenzame mensen te bereiken. Er waren mensen uitgenodigd van diverse organisaties en ook een aantal inwoners van Appelscha, die gemixt in teams werden gezet om tot een idee te komen. Het was een lange dag van 9 tot 21 uur en aan het begin van de avond moesten de teams hun idee presenteren. De 2 teams met het beste idee kregen een startkapitaal om hun plannen te verwezenlijken.