Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Plaatselijk Belang Appelscha

Waartoe is plaatselijk Belang op deez aarde?

Plaatselijk Belang Appelscha behartigt de niet-politieke belangen van alle burgers van het dorp. Het bestuur – bijgestaan door zogenoemde contactpersonen – bemoeien zich gevraagd en ongevraagd met alle aspecten van het dorp. Te denken valt aan problemen met infrastructuur, wel of niet bouwen van woningen, oplossen van verkeersproblemen en het afnemende winkelbestand. PB bemoeit zich onder andere met zonnepanelen, het zwembad (in het bestuur zit een afgevaardigde van PB) en de glasvezelkabel.

Er is regelmatig overleg met de gemeente, andere PB’s en ondernemers. Tweemaal per jaar zijn er algemene vergaderingen. In het voorjaar voor leden en in het najaar voor alle bewoners.

Een van de belangrijkste activiteiten is de verdeling van het Dorpenbudget. Iedereen die een activiteit ontwikkelt, bedoelt voor het hele dorp, kan een subsidieaanvraag indienen bij PB. Een commissie beoordeelt de aanvragen en doet een voorstel aan het bestuur die op zijn beurt de aanvraag honoreert. Zo geven we geld aan het Sinterklaasfeest, de ijsbaan, de feestverlichting rond Kerst en Nieuwjaar, maar ook een tafel en bankje voor de vermoeide fietser en wandelaar.

De huidige voorzitter is Jan van Gelderen. Hij wordt bij gestaan door enkele leden onder wie de secretaris en de penningmeester.