Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Plaatselijk Belang Appelscha

Plaatselijk Belang behartigt belangen inwoners

Plaatselijk Belang (PBA) is sinds 1985 actief en behartigt de belangen van u als inwoner door een intermediair te zijn met de Gemeente. Het bestuur – bijgestaan door de zogenoemde contactpersonen – bemoeit zich (on)gevraagd met alle aspecten van het dorp. Er heeft overleg plaats met de Gemeente – vertegenwoordigd door de dorpencoördinator, waarmee problemen worden besproken en zo mogelijk opgelost. En worden nieuwe ideeën geopperd. Te denken valt aan problemen met infrastructuur, wel of geen woningbouw, oplossen van verkeersproblemen en het afnemend winkelbestand. Maar ook speelt PBA een rol bij diverse initiatieven zoals bij zonnepanelen en glasvezel.

Van tijd tot tijd is er (regio)overleg met het College van B&W over een breed scala aan onderwerpen. En er is regelmatig contact met andere PB’s in de gemeente. Verder heeft PB overleg met andere verengingen en stichtingen in ons dorp via de Stichting Promotie Appelscha (SPA05), waarin hij zitting heeft.

PB beheert het dorpenbudget waarop inwoners en organisaties een beroep kunnen doen voor subsidiering van activiteiten die bedoeld zijn voor het hele dorp. Subsidie bijvoorbeeld aan de ijsbaan, het sinterklaasfeest, de kerstmarkt, de avondvierdaagse, beachvolleybal-toernooi en dergelijke.

Op Plaatselijk Belang wordt vaak een beroep gedaan om bijvoorbeeld een verkeersprobleem op te lossen of slecht onderhouden wegen aan de orde te stellen. Of om paden die worden overwoekerd door groen, schoon te laten maken en om parkeersituaties te verbeteren.

De genoemde contactpersonen doen van tijd tot tijd klussen waaraan het bestuur niet toekomt. Bovendien zijn ze de oren en ogen van onze club (wat horen ze van inwoners en zien ze wat opvalt in het dorp).

Het bestuur bestaat uit zeven mensen (vier vrouwen en drie mannen) van wie Jan van Gelderen voorzitter is, Amarins de Jong secretaris en Hennie Louwes penningmeester.

Steun

Plaatselijk Belang is een vereniging die steunt op leden met wie twee keer per jaar wordt overlegd, een keer ook met niet-leden. Juist de leden zijn van groot belang. Dus, als u als inwoner van Appelscha dat belang onderschrijft, aarzel dan niet om lid te worden (8 euro per jaar) en praat mee of wordt contactpersoon.
Doe mee!