Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

What'sapp buurtpreventie

Zorg met z’n allen voor veiligheid in Appelscha door u aan te melden bij de app in uw buurt onder vermelding van uw naam, adres en mobiel nummer

Stokersverlaat
Vaart N.Z. vanaf bebouwde kom tot nr.48) en Vaart Z.Z. van brug tot van Emstweg, Industrieweg (vanaf de bebouwde kom), Bruggelaan tot Steegde, Zuideinde(t/m kwekerij Symbiose) en de Willemstad.


Steegdekwartier
van Emstweg, van Emstplein, Aenboomsteegde, Steegde, Marssteegde, Bovensteegde, Huissteegde, , Hoppesteegde, Nijesteegde, Bosweer, Boschlust, Bruggelaan (deel) Boerestreek (deel) . Wester Es. Noorder Es, Bosberg en Aekingaweg.

 

deriemsloot

Straten: Teunis Geessienweg, Smidslaantje, Maadsingel, Wiltingerweg, Maurits van Eppelaan, De Garve, De Marsschen, Alle Wijtzesweg, De Slegge, Riemsoord, Boerestreek (deel), Drentseweg (deel), Zandakkers, Laanakkers, Paalakkers en Schapedrift

 

DeCompagnons
Vaart Zuidzijde nr.38 t/m 104, Vaart Noordzijde nr.49 t/m 121, Compagnonshaven, Lyclamastraat, Oosterse Es nr.6 t/m 40 en 45 t/m 71, Zuider Es en Boslaan.

 

Appelscha Noord 1
Toogwijk, Kloksveen, De Grote Leyen, Kerkeveen, Boereveen, Meekhofsveen, Eerste Wijk, Bokslootweg, Kleine Leijen

 

Appelscha Noord 2
Eerste Wijk deel Anne Vondelingstraat, Kornelis Joustrastraat, Domela Nieuwenhuisstraat, P.J.Troelstrastraat

 

Appelscha- Boven
Vaart NZ, Vaart ZZ, Tolhekslaan, Menneweg, Nieuwe Vaart, Drentseweg

Wilt u meer weten over buurtpreventie kijk dan op de site
www.wabp.nl