Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

hoek Wester Es - Boerestreek

Op initiatief van Plaatselijk Belang Appelscha heeft de Gemeente het hoekje van de Boerestreek-Wester Es opgeruimd en nieuwe beplanting aangebracht.