Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag najaarsvergadering PB 6-11-2023

Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig

Op 6 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha gehouden in de dorpskamer De Den in Appelscha.
Er waren 52 personen aanwezig, een goed bezochte avond, goed verzorgt door de vrijwilligers van De Den.
De voorzitter, de heer J. van Gelderen opende de avond en gaf een korte uiteenzetting van de activiteiten van Plaatselijk Belang. Op dit moment is het met name wachten op antwoorden vanuit de gemeente met betrekking tot de Pannakooi en een Informatiebord bij het winkelcentrum.


Bij het onderwerp bloeizone kwam een warm betoog van oud-huisarts de heer H. Hoekstra. De kern was vooral op elkaar te passen en te signaleren. Om met het sociale aspect verder te kunnen hebben wij in Appelscha studenten van de NHL Stenden Hogeschool die de bevolking gaat interviewen. Het verzoek is om hier aan mee te werken en de studenten te helpen, zodat wij Appelscha nog een beetje mooier kunnen maken.
De aanwezigen werden gevraagd mee te denken wat de inwoners van Appelscha willen. Hier kwamen hele mooie onderwerpen naar voren. Woningen voor de jeugd, betaalbare woningen, Genoeg te doen voor de jeugd om verveling tegen te gaan. Een ontmoetingscentrum als Harambe of een Multifunctioneel centrum. De wethouder geeft aan dat ze bezig zijn met het accommodatiebeleid en dat dit binnenkort vervolgd wordt.

In de pauze werd iedereen voorzien van een hapje en een drankje.

Na de pauze nam Wiebe Tolman van Landschapsbeheer Friesland ons mee "Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig? In Appelscha is een Impuls werkgroep die hier al flink mee bezig is. Er wordt gekeken naar de cultuurhistorie, hoe krijgen wij meer bloemen, insecten, dieren en hoe kunnen wij hiervan genieten. Het was interactief, waarbij mensen uit de Impuls werkgroep nog meer informatie gaven over het project in Appelscha.

Tijdens de rondvraag kwam aan de orde dat er zorgen zijn over de speeltuintjes. Sommige speeltuintjes, en als voorbeeld de speeltuin bij de Domela Nieuwenhuisstraat, worden gebruikt als hangplek met als gevolg afval en ook drugsafval (spuiten). Plaatselijk Belang pakt dit op.

We kunnen terugkijken op een fijne, betrokken avond.