Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Nieuwsbrief

Fantastisch dorp…
We zijn al weer een paar maanden onderweg in 2024. Een jaar met veel vragen. Komt er een Kabinet of
komen er nieuwe verkiezingen? Wordt het in Amerika Trump of Biden? Wordt het vrede in Gaza? In
Oekraïne? Kortom, onzekerheid troef. Hoe gaat het in Appelscha. Nou, wel goed. Er komen nieuwe
woningen, wat goed is voor onze inwoners. Er zijn initiatieven die van ons dorp een fantastische
woonplaats gaan maken.

Om onze inwoners te leren gezond oud te worden, is de werkgroep Bloeizone
nu een paar jaar aan de slag. En stapje voor stapje gaat het de goede kant op. De Impulsgroep van
Landschapsbeheer Friesland gaat zorgen voor biodiversiteit. Dat komt de gezondheid van ons ook ten
goede, los nog van de natuur die hiermee een ‘ímpuls’ krijgt. Overigens gaat dat in samenwerking met
de Gemeente. Ook dit jaar komen er weer bloembakken bij de vaart en in het dorp.
De pannakooi gaat door. Op dit moment wachten wij op offertes en we proberen dit deze zomer nog te
realiseren.
Plaatselijk Belang is voornemens een kunstwerk in de vorm van een Klokhuis te plaatsen.
Mede door de bijdrage van een aantal ondernemers in het projectfonds is er een bankje geplaatst aan
de Oosterse Es.
Plaatselijk Belang is blij dat het Kunstcafe zo’n groot succes is. Een geweldige aanwinst voor ons dorp.
Ook de horeca (Family en de Jongens van Outdoor) timmert aan de weg. Er kan weer gebowld worden
bij Le Coq. En ook een aanwinst is Restaria aan de Vaart Zuidzijde die er zijn mag.
We hopen binnenkort een informatiebord te kunnen plaatsen bij het winkelcentrum. Daaraan is
dringend behoefte nu de Poiesz daarin niet meer voorziet. Volgens welingelichte kringen verdwijnt Aldi
in oktober. De vraag is wat er voor in de plaats komt. Laten we hopen dat het weer een winkel wordt.
We hebben een nieuwe burgemeester: Jack Werkman. Hij komt zich voorstellen en vertellen over zijn
werk en wat hij voor ervaringen heeft in Ooststellingwerf sinds hij vorig jaar aantrad. Wie de sociale
media volgt, ziet hem regelmatig verschijnen. PB dacht dat het goed was om hem in persoon te
ontmoeten.
Onze voorjaarsvergadering staat ook in het teken van vorig jaar. Hoe hebben we het gedaan, hoe staat
het met de financiën, wat zijn onze plannen. Als lid van Plaatselijk Belang is uw aanwezigheid daarom
erg gewenst. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. En ook voor een goede geluidsinstallatie. Dat
was de vorige bijeenkomst minder.
Tot ziens,
Jan van Gelderen
Voorzitter
Op uw komst wordt gerekend!