Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Voorjaarsledenvergadering

Voorzitter Jan van Gelderen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er waren 40 leden en 4 bestuursleden aanwezig.
Namens de gemeente Ooststellingwerf waren aanwezig Ria de Groot van OoststellingwerfsBelang en de burgemeester J. Werkman.
Namens Plaatselijk Belang Appelscha-Boven waren vertegenwoordigd mevrouw Eppinga en de heer Schaafsma.
Dit jaar is er geen jaarverslag. Jan van Gelderen memoreert het jaar, o.a. zijn de onderstaande punten aan de orde gekomen.


De bloeizone, inbreng door Plaatselijk Belang met tijd en geld. Er heeft een burgerpeiling plaatsgevonden.Eenzaamheid is een groot punt van zorg.
Er komt een informatiebord bij het winkelcentrum.
Het beeld van het klokhuis (de kern van de appel) zal geplaatst worden. Aan de aanwezigen wordt een foto getoond van het klokhuis.
De pannakooi gaat door en zal geplaatst worden op het sportveld in Appelscha.
Wij zijn aanwezig geweest bij het leaderproject, wat ging over subsidies voor dorp en omgeving.
Plaatselijk Belang is toehoorder geweest bij verschillen de bouwprojecten, zoals de piramidewoningen aan de Boslaan.
Er is een bankje geplaatst vlakbij de Boerestreek.
We waren bij de besprekingen over de buslijnen.
Vanuit de leden werden nog een aantal punten naar voren gebracht waar Plaatselijk Belang mee bezig gaat zoals; het kunstwerk De Wokkel bij de ovonde bij de Boerestreek, deze gaat binnenkort weg. Er wordt nagedacht over een nieuw kunstwerk.
Onderhoud van een gedenkteken aan de Van Emstweg, 60 jarig bestaan vakantiespel.
De trottoirs en stoeptegels liggen op plaatsen waar kabels zijn gelegd niet goed.Ook is er op een aantal plaatsen last van wortelgroei, waardoor stoeptegels opgetild worden. Plaatselijk Belang neemt hierover contact op met de gemeente.
Er waren geen vragen bij de rondvraag, vervolgens sloot de voorzitter de vergadering.
De leden gingen akkoord met de herbenoeming van Jan van Gelderen als voorzitter.
Na de pauze hield onze burgemeester Jack Werkman een verhaal over zijn leven, de werkzaamheden als burgemeester en de ervaringen tot nu toe.