Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Hartveilig

Hartveilig Appelscha

Nieuws van de werkgroep Hartveilig Appelscha.
De werkgroepleden.
Kelly Bakker – v/d Velde Roelof Bult Hennie Louwes
Harm Louwes Ab de Greeff Bart Nijholt
U kunt de werkgroep bereiken via het e-mailadres:

Aantal Burgerhulpverleners en AED’s in Appelscha en Appelscha-Boven.
Op dit moment zijn er ongeveer 110, bij HartslagNu geregistreerde, Burgerhulpverleners.
Het aantal bij HartslagNu aangemelde AED’s bedraagt 31. Dit aantal betekent dat bijna ons gehele woongebied van voldoende AED’s is voorzien, zodat alle inwoners, als het om AED’s gaat, kunnen rekenen op hulp.
HartslagNu in cijfers
Uit de cijfers die landelijk verzameld zijn blijkt dat burgerhulpverleners gemiddeld 2,5 minuten eerder ter plaatse zijn dan de ambulance. Gemiddeld zijn er landelijk 30 meldingen per dag. In ons gebied, Appelscha en Appelscha-Boven, zijn er 5 á 10 oproepen per jaar. In Ooststellingwerf waren in 2023 totaal 17 reanimatie inzetten met Burgerhulpverleners.

Bent u in het bezit van een reanimatie certificaat maar nog niet aangemeld bij HartslagNu, doet u het dan nu.

Wilt u ook Burgerhulpverlener worden meldt u dan aan bij de werkgroep voor meer informatie.