Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Hartveilig

Hartveilig Appelscha

Leer reanimeren, red een leven.

Jaarlijks krijgen er in Nederland meer dan 17.000 mensen een hartstilstand, waarvan ongeveer 5 in Appelscha. Helaas overlijden nog een groot aantal van hen. Mensen die kunnen reanimeren brengen daar verandering in. Wanneer een groot aantal mensen in de omgeving van het slachtoffer kan reanimeren, en ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter beschikking heeft, kunnen ze met elkaar het verschil gaan maken. De kans op overleving met goede kwaliteit is hierdoor gestegen tot 25 %.

In Appelscha is er binnen een redelijke afstand van alle inwoners een AED beschikbaar. AED’s alleen is niet voldoende, er moeten natuurlijk ook voldoende mensen zijn die een dergelijk apparaat kunnen bedienen en die ook kunnen reanimeren. Om een slachtoffer snel te kunnen helpen moet de reanimatie hulpverlener ingeschreven staan bij HartslagNu. HartslagNu verzorgt alle oproepen aan hulpverleners na een hartstilstand melding bij de 112-meldkamer ambulancezorg. Een oproep voor reanimatie hulpverlening wordt ontvangen op de smartphone.

Voor voldoende dekking wordt ernaar gestreefd rondom een AED ongeveer 10 Burgerhulpverleners oproepbaar aangemeld te hebben bij HartslagNu. Dit geeft de grootst mogelijke zekerheid dat er daadwerkelijk een Burgerhulpverlener met een AED komt wanneer iemand een melding van een slachtoffer met hartstilstand doet.

Ook in Appelscha doen we een oproep voor het volgen van een reanimatiecursus. Deze cursus duurt 2,5 uur.
Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij Plaatselijk Belang, .

De stichting Hartveilig Ooststellingwerf ondersteunt de reanimatie activiteiten van Plaatselijk Belang Appelscha. Zie voor nadere informatie https://hartveiligooststellingwerf.nl/ .

Dus: Leer reanimeren, red een leven.