Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Interviews

Interview met Gjalt de Haan over vrijwilligers zijn: “Mensen blij maken.”.

“Ik wil graag mensen blij maken”, zegt Gjalt de Haan (80plus) over zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is een bekende verschijning in Appelscha. Want al sinds zijn komst naar ons dorp in 1968 is hij vrijwilliger in vele hoedanigheden. Je ziet hem bij het ophangen van de kerstverlichting boven de Vaart, als collectant, bij het opbouwen van de kerstmarkt (als het doorgaat), als verkeersregelaar, met hand- en spandiensten bij de Historische Vereniging en als begeleider van mensen die naar het ziekenhuis moeten. Hij is buurtbemiddelaar, weliswaar niet in Appelscha. “Het is beter dat niet in je eigen woonplaats te doen. Een zekere anonimiteit is beter voor het boeken van resultaat. Het is overigens wel een boeiend werk. Met veel verschillende mensen, en uiteenlopende problemen. Doel is om mensen weer met elkaar te laten praten. Al lukt dat niet altijd”, aldus Gjalt.

Meemaken

De vraag doet zich voor, waarom een man, die op zijn leeftijd inmiddels afbouwt, nog steeds op pad gaat voor de medemens. Gjalt: “Het is begonnen met het voorzitterschap van de personeelsvereniging van de zuivelfabriek. Daarna werd ik actief bij het FNV (Federatie Nederlandse Vakverenigingen) onder meer als voorzitter van de regio. Als je op zoek gaat, kun je een filmpje vonden waarop ik sta bij een huldiging.”

Na de pensionering ging hij helemaal ‘los’. Hij zegt dat van het een het ander komt. Zo kwam hij terecht bij Humanitas als coördinator. Daar heeft hij jarenlang huisbezoeken gedaan. Gewoon voor een gesprek. Maar het betekende ook bij rouw aanwezig te zijn en bij avond- en nachtdiensten mensen bij de laatste levensfase bijstaan om de mantelzorger wat te ontlasten. “Je maakt dus van alles mee”.

Verbanden zien

Ook heeft hij jarenlang voor de Voedselbank pakketten rond gebracht naar mensen die niet zelfstandig naar de voedselbank konden komen. Verder is hij acht jaar voorzitter geweest van de cliëntenraad Water en Brood. Gjalt: “Interessant, maar ik vond het zwaar.”. Het stopte toen de participatieraad er kwam. De Haan: “Als je heel veel dingen doet, zie je ook verbanden. Dat maakt het ook interessant.”. Tot slot bemoeit hij zich ook met de werkgroep, Hartveilig.

Inmiddels is de Haan bezig met afbouwen. Wat meer met de camper op pad, want zijn echtgenote is inmiddels ook met pensioen. Dus dan is er ruimte daarvoor. Verder kruipt hij van tijd tot tijd nog op zijn motor. Vissen is ook een hobby, naast de tuin. Maar met zijn kleinkinderen collecteren omdat zij dat hartstikke leuk vinden, zal hij wel blijven doen.